Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kreditnoj kartici, koji se ne pohranjuje se na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama kod trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku online kupnje i smanjuje mogućnost zloupotrebe. Položaj kontrolnog broja ovisi o kreditnoj kartici. Za izabranu kreditnu karticu sa svoje kreditne kartice unesite kontrolni broj u odgovarajuće polje prema sljedećim uputama.

Za American Express kreditne kartice izdane u Hrvatskoj koje počinju s brojem '3775' postoji troznamenkasti kontrolni broj (posljednja desna grupa od 3 znamenke) otisnut na poleđini kartice i potrebno je njega upisati, u suprotnom se upisuje četveroznamenkasti broj otisnut na prednjoj strani kartice. Za ostale American Express kartice potrebno je upisati četveroznamenkasti broj otisnut na prednjoj strani kartice. (vidi sliku)

Prilikom plaćanja Mastercard ili Visa kreditnim karticama potrebno je upisati troznamenkasti broj (posljednja desna grupa od 3 znamenke) koji je otisnut na poleđini kartice u potpisnom polju.